Profilaktyka raka jelita grubego

Rak jelita grubego to jeden z najbardziej zabójczych nowotworów. Jego śmiertelność jest bardzo wysoka.

Zajmuje również drugie miejsce wśród najczęściej występujących nowotworów w Europie. Ponad czterysta tysięcy obywateli starego kontynentu otrzymuje diagnozę raka jelita grubego rocznie.

Przyczyn raka jelita grubego jest kilka i jak w przypadku innych nowotworów rozwija się on powoli. Najczęstszą przyczyną powstawania zmian nowotworowych jest narastanie polipów, które powstają na ściance jelita grubego.

Najczęściej wiąże się on z dietą ubogoresztkową, oraz spożywaniem małej ilości warzyw i owoców, co jest charakterystyczne dla zachodnioeuropejskiej kultury. Charakterystyczne dla tego typu nowotworu jest to, że najczęściej dotyczy on osób po 50-tym roku życia, gdyż często wiąże się on z długoletnimi niewłaściwymi nawykami żywieniowymi.

Objawami, które powinny być sygnałem, że organizm zdecydowanie nie funkcjonuje prawidłowo powinny być częste bóle brzucha, a także częste zaparcia i nagła zmiana w częstotliwości wypróżnień. Alarmującymi objawami są również osłabienie, wymioty, utrata apetytu, a także krew w stolcu.