Wolne rodniki i ich udział w rozwoju chorób nowotworowych

Wolne rodniki, czyli reaktywne i toksyczne związki, które występują w naszym ciele powstałe w wyniku różnych biochemicznych reakcjach jako skutek uboczny. Proces powstawania wolnych rodników można związać bezpośrednio z oddychaniem naszego ciała, ale także z dietą, promieniowaniem słonecznym. Te złowieszcze i agresywne związki chemiczne powstają jako skutek utraty przez cząsteczkę elektronu w wyniku występowania różnych czynników składających się na nasze życie m.

in. niehigienicznego trybu życia, zanieczyszczenia powietrza, niewłaściwej diety, itd. Cząsteczka pozbawiona elektronu próbuje go odzyskać, jednocześnie podkradając go innej komórce.

W ten właśnie sposób komórki uszkadzają się, są bardziej podatne na choroby, a organizm szybciej się starzeje. Odkrycie wolnych rodników, a także mechanizm ich działania jest bardzo ważny przede wszystkim w dziedzinie onkologii, gdyż ich istnienie tłumaczy w pewnym sensie istotę powstawania nowotworów. Nowotwory bardzo często powstają w wyniku przeróżnych mutacji, a wolne rodniki zdolne są do uszkadzania białek, a nawet struktur DNA organizmu, co wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe.